Verzeker je bedrijfsauto’s met de bedrijfsautoverzekering

Voor het verzekeren van een bedrijfsauto heb je behoeften aan een bedrijfsautoverzekering. Het spreekt voor zich dat een zakelijk voertuig in de praktijk zowel kan beschikken over een zakelijk als over een privé karakter. In het eerste geval dien je er rekening mee te houden dat een zakelijke verzekering zal moeten worden afgesloten. Dit wordt in de praktijk nog wel eens over het hoofd gezien waardoor er door de verzekeraar moeilijk wordt gedaan wanneer er zich een schadegeval voordoet. Dat is uiteraard niet de bedoeling, integendeel. Heb jij ook één of meerdere bedrijfsauto’s welke verzekerd dienen te worden? Sta dan zeker even stil bij de belangrijke informatie die je hieronder aantreft.

De WA bedrijfsautoverzekering afsluiten

De eerste type bedrijfsautoverzekering waarover je beschikt is de WA-verzekering. Indien je kiest voor dit exemplaar is er eigenlijk maar sprake van één aanwezige dekking. Deze dekking is meteen wel zeer belangrijk. Niet alleen hier in Nederland, maar ook in het merendeel van de andere Europese landen is het immers zo dat elke auto minstens WA dient te zijn verzekerd. De kans bestaat dat dit je niet zoveel zegt. Dit betekent echter in de praktijk dat elk voertuig dat rondrijdt op bijvoorbeeld de Nederlandse wegen moet zijn verzekerd tegen schade veroorzaakt aan derden.

De WA bedrijfsautoverzekering afsluiten is in de praktijk best interessant. Dit omwille van meerdere redenen. Het belangrijkste voordeel van deze verzekering heeft evenwel te maken met de zeer toegankelijke, eigenlijk erg lage verzekeringspremie. Deze premie is voor elke onderneming betaalbaar. Bovendien leent deze verzekering zich eigenlijk ook gewoon uitstekend voor het dekken van de schade die wordt veroorzaakt door een voordelig, tweedehands voertuig.

De WA+ beperkt cascoverzekering voor bedrijfsauto’s

De tweede type bedrijfsautoverzekering waar je voor kan kiezen is de WA+ beperkt cascoverzekering. In de basis bouwt deze verzekering voor bedrijfsvoertuigen gewoon verder op de WA-dekking voor schade die je aanbrengt aan derde personen. Bovenop deze dekking worden er echter best nog een aantal extra zekerheden aangeboden. Zo kan je immers ook rekenen op:

  • Brandschade- en explosieschade dekkingen;
  • Glasschade dekkingen waaronder ook een sterretje in de voorruit;
  • Schade veroorzaakt door een ongeval met een loslopend wild dier;
  • Schade die voortvloeit uit joyriding;
  • Financiële verliezen die het gevolg zijn van diefstal van het voertuig;

Dit type van verzekering voor bedrijfsvoertuigen is razend populair omdat ze verzekeringnemers in de praktijk eigenlijk voorziet van niet één, maar wel twee verschillende soorten dekkingen. Niet alleen de schade aan andere wordt immers gedekt. Ook best een significant aantal schadegevallen aan het eigen bedrijfsvoertuig zijn verzekerd. Dat maakt het uiteraard alleen maar zeer interessant.

De allrisk bedrijfsautoverzekering, de meest optimale dekking

Ben je van plan om echt alleen maar genoegen te nemen met de meest interessante en meest omvangrijke bedrijfsautoverzekering die er op de markt bestaat? Dan zal je tot de conclusie komen dat het de meest interessante keuze is om te kiezen voor het afsluiten van de allrisk. Deze verzekering is voornamelijk interessant voor dure bedrijfsauto’s die verzekerd moeten worden evenals voor voertuigen van bedrijven die heel veel kilometers afleggen op jaarbasis. Wil je deze optimaal verzekeren en speelt de prijs van de premie daarbij niet zo’n grote rol? Dan zal je al vrij snel tot de conclusie komen dat de allrisk voor jou de meest voor de hand liggende optie is.

Welke zaken beïnvloeden de premie van deze verzekering nog?

De keuze die je zal maken tussen de hierboven aangegeven drie verschillende bedrijfsautoverzekeringen zal uiteraard voor een significant deel bepalend zijn voor de kosten die je aangerekend zal krijgen. Dit gezegd hebbende is het zo dat de uitkomst van bijvoorbeeld een bedrijfsautoverzekering vergelijking niet over de volledige lijn helemaal sluitend is. Je moet er dan ook rekening mee houden dat er nog best een aantal factoren zullen zijn die deze premie verder zullen beïnvloeden. Enkele van deze factoren hebben we hieronder nog voor je opgesomd.

1.) De specificaties van het bedrijfsvoertuig

Een niet onbelangrijke invloed op de verzekeringspremie van een bedrijfsautoverzekering wordt uitgeoefend door de specificaties waar de auto over beschikt welke moet worden verzekerd. Hierbij wordt er in eerste instantie vooral gelet op het vermogen van de auto. Des te hoger dat vermogen is gelegen, des te groter het risico is op significante schade aan de betrokken voertuigen. Omwille van deze reden zorgt een zwaar vermogen in de praktijk altijd voor een flink prijskaartje.

Niet alleen het vermogen van je bedrijfsvoertuig beïnvloedt de verzekeringspremie. Ook het type voertuig heeft hier een bepaalde invloed op. Heb je bijvoorbeeld gekozen voor een directievoertuig waarbij er sprake is van een cabrio? Dan kan ook die cabrio zorgen voor hoger gelegen prijzen.

2.) Het schadeverleden waar de bestuurder over beschikt

Nog een bepalende factor voor de premie van de bedrijfsautoverzekering is het mogelijke schadeverleden waar de bestuurder over beschikt. Is hij of zij in het verleden geconfronteerd met enkele verwijtbare ongevallen? Dan zal er vastgesteld kunnen worden dat deze zullen hebben gezorgd voor een hoger uitvallende verzekeringspremie. Dat is op zich best logisch.

Voor elke verzekeraar geldt dat ze bij het toekennen van een bepaalde verzekering tracht om te bepalen welk risico er precies gelopen wordt met de verzekeringnemer in kwestie. Wanneer blijkt dat er sprake is van een echt significant risico zal dat er logischerwijs voor zorgen dat de kostprijs van de verzekering omhoog zal gaan. Wil je er dus voor zorgen dat jouw bedrijfsautoverzekering niet nodeloos duurder wordt gemaakt dan in de praktijk noodzakelijk is? Probeer dan te allen tijde te voorkomen dat je te maken krijgt met een ongeval met verwijtbare schade aan jouw kant.

3.) Ook het eigen risico speelt een niet onbelangrijke rol

Wil je de prijs van je bedrijfsautoverzekering zo optimaal mogelijk houden? In dat geval zal je tot de conclusie komen dat ook het eigen risico een bepaalde mate aan aandacht verdient. Het is voor het merendeel van de mensen de normaalste zaak van de wereld wanneer er wordt getracht om het eigen risico zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Dat lijkt logisch omdat een hoger eigen risico ook zorgt voor hoger gelegen bedragen die je bij schade zelf zal moeten ophoesten. Anderzijds zorgt een hoger gelegen eigen risico wel voor het drukken van de verzekeringspremie die periodiek moet worden betaald. Ook deze factor moet je uiteraard in je achterhoofd houden. Vergelijk daarom altijd de verschillende opties bij Diks Verzekeringen.